ZMG MAKINA VE DANIŞMANLIK TEMSİLCİLİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ as;

  • To be one of the leading companies in the raidly growing DEFENSE sector in our contry. (Ülkemizde hızla büyüyen SAVUNMA sektöründe lider firmlardan biri olmak),
  •  Continously improve our product and service quality in lin ewith customer requests and expectations and market conditions. (Müşteri istek ve beklentileri ile pazar koşullarına göre ürün ve hizmet kaltemizi sürekli iyileştirmek)
  • Our quality management system is continously improved by provding all necesesary resource. (Kalite Yönetim Sistemimiz, gerekli tüm kaynaklar sağlanarak sürekli iyileştirilmektedir.)
  • During the procurement of resource, priority is given to sustainable provision (Kaynakların tedariki sırasında sürdürülenilir kaynak sağlanmasına öncelik verilmektedir.)
  • Low cost advantage is provided with low error rate (Düşük hata oranı ile düşük maliyet avantajı sağlanmaktadır)
  • Our employees are informed by supporting them with trainings. (Çalışanlarımız eğtimlerle desteklenerek bilgilendirilmektedir.)
  • Innoative and productive approaches of oır employees are encouraged . (Çalışanlaarımızın yenilikçi ve üretken yaklaşımları teşvik edilmektedir.)
  • In fulfiling all these, the relevant primary and secondary legislation requirements, product and service conditions, customer requirements, standard requirements are complied with. (Tüm bunların yerine getirilmesinde ilgili birincil ve ikincil mevzuat gereklilikleri, ürün ve hizmte koşulları, müşteri gereklilikleri, standart  gerekliliklere uyulmaktadır.)